El projecte Tarda Jove al Poble-sec és un servei de lleure educatiu que ofereix activitats lúdiques, educatives, formatives i de prevenció adreçades a joves de més 17 anys en diferents equipaments i serveis del barri.

El projecte Tarda Jove al Poble-sec té per objectiu oferir a joves, majors de 17 anys, una oferta de lleure educatiu que doni continuïtat a l’equipament 12@16. En aquest sentit, ofereix una programació educativa estable, de qualitat, innovadora, i lliure d’estereotips sexistes, que pretén donar resposta a les demandes d’aquests grups d’edat.

Des de Tarda Jove es fomenta l’autonomia, la ciutadania activa, la responsabilitat i l’auto-organització dels i les joves.

La Tarda Jove vol potenciar i donar visibilitat al jovent que viu al barri i a la seva diversitat cultural i social.

Us hi esperem!!!